TILMELD TRÆNING

GRADUERINGS KRITERIER FOR ALLE I GREVE JU-JUTSU!


Følgende kriterier lægges til grund når et medlem/elev af Greve Ju-Jutsu skal gradueres til nyt bælte/grad.

Forløb:

  • Eleven taler med sin instruktør om eleven er klar til graduering. Instruktør og elev sammensætter nødvendigt træningsprogram og mål for eleven.

  • Eleven gennemfører træningprogrammet.

  • Såfremt instruktøren skønner at eleven er klar til graduering når 80 % af træningsprogrammet er gennemført, indstiller instruktøren eleven til graduering hos sensei.

  • Sensei sikrer sig at eleven er klar til graudering, om fornødent skal eleven vise sin Ju-Jutsu kunnen for Sensei. Gradueringsbegæring bliver så sent til Ju-Jitsu Sektionen DJU.


De elever, der er klar til graduering, er indstillet af træneren efter følgende kriterier:

1. Basisforudsætninger:

For junior-bælter gælder reglen, at der skal gå mindst 6-måneder fra forrige graduering. For voksen bælter 12 måneder.

2. Ju-Jutsu kunnen:

Den der skal gradueres skal kunne sine teknikker, i det pensum der gælder for det bælte eleven skal gradueres i. Instruktøren forklarer teknikken, hvorefter de enkelte teknikker skal kunne gennemføres uden hjælp. Fra 3. kyu/grønt bælte bliver teknikkerne forklaret med japanske udtryk.

Der er ingen der kommer til graduering hvis instruktøren vurderer, at eleven risikerer ikke at bestå til graduering.

Ved gradueringen lægges der meget vægt på at eleven kan sine forkundskaber (de bælter han/hun allerede har). 

3. Fremmøde til træning og træningskontinuitet:

For at kunne sine teknikker, skal disse være trænet mange gange. Der bliver gennemført et træningsprogram i løbet af sesonen, som gør dette mulig. Vel og mærke, hvis man altså passer sin træning. Er der "huller" i træningsfremmødet, så er der også huller i Ju-Jutsu kunnen. Trænerne holder oversigt over fremmødet.


OBS/ Ved fremmøde til graduering (som til træning) skal gièn være i orden (passe i størrelse, uden huller, være ny vasket osv.). Er eleven langhåret, skal dette samles med et blødt hårbånd.

Greve Ju-Jutsu                                                                               
Bestyrelsen                             
2008-06-27