TILMELD TRÆNING

Klubben

Værdigrundlag

 • Vi dyrker Ju-Jutsu som selvforsvar, kampsport og motion i form af Fitness Ju-Jutsu.
 • Vi er en klub hvor vi omgås med gensidig respekt.
 • Alle er velkommen uanset alder (fra 5 år), køn og fysisk formåen.(5 - 9 år er det forældre barn hold).
 • Vi vil fremme høj træningsmæssig standard der bunder i grundskolen for aikido, judo og karate, ligesom vi vil tilskynde fighting og duo på specielle hold.
 • Klubben er en bredde klub hvor eliten skabes via bredden. Vores instruktører er drivkraften i klubben, og vi vil give dem de bedste rammer for videreuddannelse.
 • Træningen skal være inspirerende, som for den enkelte skal udtrykke sig i glæde og lyst til at passe sin træning.
 • Greve Ju-Jutsu bygger på den frivillige indsats vore medlemmer og instruktører leverer. Der skal være en god og venlig stemning med individuel hensynstagen. Vi ønsker at fastholde det sociale sammenhold på tværs af elever og instruktører i klubben.
 • Greve Ju-Jutsus mål er at styrke det hele menneske, dvs. krop, sjæl og sind.

 
I Greve Ju-Jutsu træner vi Ju-Jutsu her under er en kort forklaring om systemet:
 
Bushido
 
Ju-Jutsuens historiske baggrund
Ju-Jutsu-systemet bygger på teknikker fra den oprindelige japanske forsvarsmetode/krigskunst - Bu-Jutsu
(Bushi = kriger og Jutsu = teknik, metode), som udøvedes i det feudale Japan.
I sidste halvdel af 1800-tallet overførte den japanske stormaster Jigoro Kano feudaltidens krigskunst til et
selvforsvarssystem, der baseredes på princippet om at sætte eftergivenhed eller elasticitet over for hårdhed
eller stivhed (Ju = Blød, mild, eftergiven). Heri ligger, at forsvareren hele tiden er opmærksom på at vende
og udnytte sin modstanders kraft til sin egen fordel og som følge heraf at anvende et minimum af egen
muskelkraft.
 
Hvad er Ju-Jutsu

Ju-Jutsu systemet, som det trænes i Danmark, er oprindeligt lavet til det tyske antiterrorkorps, der i
slutningen af 1960'erne havde brug for et effektivt nærkampsystem i kampen mod terrorismen.
Man havde erfaret, at den rene selvforsvarsmetode havde mistet sin betydning. Det var kampsporter som :
Judo, Aikido og Karate der vandt mere og mere indpas.
Man sammensatte da et selvforsvarssystem af de mest effektive og anvendelige teknikker fra:

 • Karate - primært slag, spark og blokeringer.
 • Judo - kast, holdegreb, armlåse og stranguleringer
 • Aikido - ledlåse, kast og balancebrydninger

Ju-Justu trænes forsat af det tyske militær og politi.
Desuden består JJ af konkurrencesystemerne:
DUO-GAMES som er den tekniske konkurrenceform, hvor man parvis konkurrer i at fremføre et fastlagt
program og
FIGHTING den individuelle disciplin, hvor man med spark, slag, kast, holdegreb, arm-/benlåse og stranguleringer skal besejre sin modstander.
 
Ju-Jutsu i Danmark
Ju-Jutsuen kom til Danmark i 1971. Og den kom hertil præsis af samme grund som i Tyskland, systemet
som vi havde i Danmark var stagneret der skete intet inden for selvforsvar.
 
Tyskeren Peter Nehls, 7.dan Ju-Jutsu, må nævnes som en af de store inspiratorer og hjælpere med at få det nye system til at fungerer her i landet. Men Eric Emonds og Svend F. Johansen begge 1.dan var de første der fik sortbælte i Ju-Jutsu her i Danmark. Og begge var de utrolig aktive i udbredelsen af Ju-Jutsu her i landet.
 
I samme moment blev Ju-Jutsu Sektionen grundlagt og det tyske pensum overført direkte til brug i
Danmark. Det vil sige at udover vi meget ofte havde besøg af tyske instruktører, blev der ved samme lejlighed afholdt gradueringer direkte efter tysk stil.
 
Men allerede i midten af 1970'erne var vi modne til at videreudvikle systemet. Der blev indlagt krav om en
mere udførlig grundskole i Judo, Aikido og Karate. Dette højnede standarden betydeligt og den Tekniske Ju-Jutsu begyndte at tage form. Ju-Jutsu`kaen kunne nu deltage i træninger hos de andre stilarter uden at
falde igennem. Dette åbnede en anden dør!
 
I 1979 trådte Peter Nehls tilbage som Landstræner da han mente at vi nu var klar til selv at føre systemet videre. Det blev Henrik Sandberg (på det tidspunkt 3.dan) der over tog jobbet som Landstræner og her  kom også en anden stærk person ind i ledelsen af Ju-Jutsu Sektionen, nemlig Frank Fürst. Som også var en stor kapacitet og pioner der arbejdede helhjertet for vores sport.
 
I 1981 blev pensummet endnu en gang revideret og der kom endda også et grundskole pensum.
Allerede i 1986 var der igen et nyt pensum på gaden, og her var der store ændringer. Det har jo altid været
Sektionens mål at vores pensum er ”up-to-date”, så at vi virkelig kan give vores medlemmer det mest
moderne system som muligt. I 1990 var der et genoptryk med meget få ændringer, og så er vi fremme til år
2002.
 
Vi har så igen forbedret pensummet, og dette findes på en CD, som lever op til de krav, der er for selvforsvar i dag!Fra Wikipedia, den gratis encyklopædi

Jujutsu is a Japanese martial art and a method of close combat for defeating an armed and armored opponent in which one uses no weapon, or only a short weapon. The word jujutsu is often spelled as jujitsu, ju-jitsu or jiu-jitsu, this is due to an incorrect translation of the Japanese writing system which uses ideograms, to languages which use an alphabet. When the martial art spread to foreign countries the word jujutsu was adopted to describe it, although in many cases the romanization wasn't known at the time of adoption so it was written down phonetically.

"" can be translated to mean "gentle, supple, flexible, pliable, or yielding." "Jutsu" can be translated to mean "art" or "technique" and represents manipulating the opponent's force against himself rather than confronting it with one's own force. Jujutsu developed among the samurai of feudal Japan as a method for defeating an armed and armored opponent in which one uses no weapon, or only a short weapon. Because striking against an armored opponent proved ineffective, practitioners learned that the most efficient methods for neutralizing an enemy took the form of pins, joint locks, and throws. These techniques were developed around the principle of using an attacker's energy against him, rather than directly opposing it.

There are many variations of the art, which leads to a diversity of approaches. Jujutsu schools (ryû) may utilize all forms of grappling techniques to some degree (i.e. throwing, trapping, joint locks, holds, gouging, biting, disengagements, striking, and kicking). In addition to jujutsu, many schools teach the use of weapons.